www.ulsotsang.com.hk
hk.myblog.yahoo.com/ulso_tsang
Ulso Tsang Photographic
3/F, 363 Hennessy Rd.,

Wanchai, Hong Kong.
Tel : (852) 2575 6136
Mobile : (852) 9222 2886
Fax : (852) 2575 6396
Email : ulsotsang@hotmail.com
Specialty : Architecture, Corporate, Fine Art, Interior, Panorama
"工作是生活的一部份!而生活就是藝術!" 所以我一直醉心於我的攝影工作! 大自然及建築學上的美麗和諧,驅使我特別喜愛拍攝户外,建築及室內設計的照片。 我也喜愛教育工作,也曾在香港中文大學,香港及澳門理工大學,多所香港設計學院從事攝影教學工作多年。
HKPPN members
 

Ulso Tsang